Bóg kocha Cię miłością jedyną.Wiara święta uczy nas, że nasze życie cielesne połączone jest z życiem ducha. Nasze życie polega na „pełnym życiu”. Taka realizacja pragnień i dążeń życiowych, jak i zjednoczenie z Bogiem i świętymi prowadzi nas do szczęścia. Jesteśmy dziećmi Boga. Warto zatem zacząć dzień w promieniach Ojcowskiej obecności. Iść drogą naszego Mistrza Jezusa Chrystusa i prosić o asystencję Ducha Świętego. Maryja Matka jak prawdziwa gospodyni przypatruje się nam i dogląda swoje dzieci.. Warto zatem z radością w sercu pielęgnować dobre myśli, oddawać się ochoczo nauce, pracy. Z Maryją Królową Różańca rozpoczynamy miesiąc październik, który płatkami róż łask  zasypuje nas- jak mawiała św. Terenia Mała patronka dzisiejszego dnia.Bóg kocha Cie ponieważ jest Twoim Ojcem. Modlitwa dnia: Boże Ojcze powierzam Ci moje szczęście, moich bliskich i sprawy dnia każdego. Dziękuję Ci za życie i łaskę zdrowia.