Kolejny piękny i szczęśliwy dzień bo cała Trójca wychodzi na spotkanie swojego stworzenia. Człowiek stworzony przez Boga, ukształtowany na Jego podobieństwo, obdarzony  Jego mądrością, wpatruje się w oblicze  swego Stwórcy, wsłuchuje się w Jego natchnienia. Podąża za Jego głosem. Wzrok Boży nas przyciąga i zachwyca. Bóg nasłuchuje potrzeb swoich dzieci i podąża do wszystkich ludzi, którzy szepcą swoje miłosne uwielbienia, zanoszą prośby i ślą podziękowania. Napełnieni modlitwą i nakarmieni Ciałem Pana Jezusa w niedzielnej Eucharystii, idziemy w Twojej Opatrzności Boże w prace na cały tydzień. Nie wiemy co się wydarzy, dlatego zawierzamy siebie, nasze rodziny i sprawy wszystkie Twojej Opiece. Pragnę aby prace, zamierzenia nadchodzącego tygodnia  były dobre i szlachetne, niosące innym pożytek, a mnie spełnienie marzeń i wykonanie zadań. Zalewasz mnie Boże swoją miłością i łaską. Jestem szczęściarzem i wybranym dzieckiem Twoim. Pragnę uczyć się bycia i życia w Twojej obecności podczas wszystkich moich czynności. Tak w śnie, jak i w odpoczynku, tak w pracy jak i w zabawie. Pragnę uczyć się czuwania nad sobą i stawiania się blisko Ciebie.Dzisiejszy  poniedziałkowy dzień, kieruje nasze myśli do kapłana męczennika – naszych czasów, do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który wierny Tobie Boże. Uczył ludzi tej wielkie miłości i był ochoczo słuchany. Pracownicy PRL u, służby SB zamordowały głosiciela Prawdy Bożej.Zło dobrem zwyciężaj!  To jego hasło. Mija 36 lat od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Wieczna pamięć trwa.

 Modlitwa: Boże Wszechmogący, mój najlepszy i czuły Ojcze  – otulaj mnie łaską, nie spuszczaj ze mnie swego oka. Dziękuję Ci że mnie słuchasz i wysłuchujesz. Pragnę Twej łaski i miłości  i potrzebuję jej, i bardzo Ci za Nią  pragnę dziękować swoim życiem. Powiększać pragnę moją ufność, bo Ty wszystkim kierujesz i we wszystkim pomagasz. Pragnę często kierować moje myśli, pragnienia do Twojej Opatrzności. W codziennym życiu potrzeba mi jest odwaga bycia chrześcijaninem, proszę Cie o tę laskę.Amen