Zaczynam dzień  w Bożej obecności i z Aniołem Stróżem

Pomoc Anioła Stróża jest nieodzowna, bowiem Bóg zlecił im to piękne zadanie. Aniołowie są szczęśliwi, ale jednej rzeczy im brakuję którą my mamy, nie mogą przyjmować (Komunii Świętej). Warto zatem zaczynać dzień, prosząc Anioła, aby dopomagał nam czuwać przy Bogu sercem, a ręce niech będą przy pracy, aby żyć godziwie. Aniołowie pragną naszego szczęścia, dlatego z radością są przy nas. Aniołowie umacniają nasze sumienia, abyśmy byli zdolni odróżniać dobro od zła, to, co jest odpowiednie od tego, co grzeszne. Uskrzydlają naszą duszę, by mogła pomnażać bogactwo swoich uzdolnień, umożliwiają nam kontakt z naszą duszą, byśmy się w niej dobrze czuli. Aniołowie ochraniają duszę i  czuwają. Wprowadzają nas w rozmaite postawy, w których wyraża się dusza,  na wewnętrzne bogactwo, jakie jest ukryte w każdym z nas. Dusza rozumiana jest jako coś delikatnego i kosztownego, co musi być chroniona; fantazja i kreatywność dodają jej polotu. Grzegorz z Nyssy mówi, że w ludzkiej duszy pragnie się narodzić Bóg. Mistrz Eckhart mówi o duchowym fundamencie, w którym Boże narodziny mają swoje miejsce i który prowadzi nas do naszego nietkniętego i niezafałszowanego Ja. Dusza, to wewnętrzne impulsy, to wyczucie, że posiadamy boski blask, że mamy niepowtarzalne powołanie i posłannictwo, że jesteśmy kimś szczególnym. Dusza obejmuje najgłębsze odczucia, do jakich jesteśmy zdolni, w jakich wyraża się nasza niepowtarzalność. Dusza może być dręczona przez przeciwnika, a mogą to być nasze błędy, słabości, ludzie, którzy chcą nas wykorzystać i zniewolić, „wciskając nas w za ciasny gorset”. Kto przebywa na modlitwie, ten jest również w kontakcie ze swoją duszą. Aniołowie starają się o prawa naszej duszy, wprowadzają  nas w  jej tajemnicę. Aniołowie są tak samo niewidoczni jak dusza. Można ich jednak podobnie doświadczyć jak
i duszę. Aniołowie reprezentują siły naszej duszy, uczą nas cnót, jakich potrzebuje nasza dusza do wykonania zadania. „Cnota” oznacza, że jako ludzie rozwijamy własne zdolności,  siły, jakie w nas drzemią. Cnoty umożliwiają nam przydatność w świecie. W wypracowanie cnót wprowadza  nas anioł i wprowadza nas w sztukę życia, w postawy, które rozwijają nasze chrześcijaństwo. Mamy więc za co dziękować Bogu, że dał nam tak oddanego Anioła, z którym gdy współpracujemy osiągamy szczyty świętości. Aniołowie to nasi rycerze, którą energią Boga pragną nas uszczęśliwiać
i pomagać z Jego polecenia. Amen