Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana (Małą Tereską) z Lisieux, urodziła  się w Alencon (Normandia) w 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci matki obrała sobie za matkę Najświętszą Maryję Pannę. Kiedy Teresa miała 15 lat prosiła o przyjęcie do klasztoru, odmówiono – poszła  z prośbą o pomoc do miejscowego biskupa – nie udało się . W tej sytuacji  nakłoniła ojca, by pojechał z nią do Rzymu. Leon XIII obchodził właśnie złoty jubileusz swojego kapłaństwa (1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: „Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia”. Papież nie chciał jednak uczynić wyjątku. Teresa chciała się wytłumaczyć, ale gwardia papieska usunęła ją siłą, by także inni mogli – zgodnie z ówczesnym zwyczajem – ucałować nogi papieża.Marzenie Teresy spełniło się dopiero po roku. Została przyjęta najpierw w charakterze postulantki, potem nowicjuszki. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczyniła postanowienie: „Chcę być świętą”.Mam być miłością w sercu Kościoła”. W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w księdze Dzieje duszy. Zanim zapadła na śmiertelną chorobę, chwaliła Boga każdym czynem i modlitwą . Po kilkunastu tygodniach niezwykłych mąk 30 września 1897 roku zmarła, zapowiedziawszy: „Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż”.Warto jeszcze dodać, że gdy osoba wstępuje do klasztoru, jej miłość jest wielka. W miarę lat, życie duchowe gruntuje się i osoba zakonna zakotwiczona w Bogu jest miłością Kościoła. Bowiem modli sie za cały świat, za rodzinę, za siebie i pracuje w miarę jakie ma wykształcenie, dla dobra innych w sercu Kościoła.