Z Maryją w NOWY ROK

  1. Styczeń Święto Bożej Rodzicielki Maryi. nadchodzący Nowy Rok rozpoczynamy z Maryją, Matką naszą. Ta, Która dała nam Zbawiciela, będzie wskazywać drogę do Syna. Z Nowym rokiem,… z kolejnym, z którym podążać będziemy z radością, uwagą, rozwagą ale i większą miłością. Bowiem przebywanie z Matką jest marzeniem każdego dziecka. Ona Boża Rodzicielka będzie nam towarzyszyć każdego dnia (jeśli zaprosimy Ją do towarzystwa).Maryja od młodych lat przebywała w domu Bożym, jej serce kształtował Bóg. Cała utkana jest z miłości. Jest dostępna dla każdego człowieka. Jej pokłady miłości wystarczą dla wszystkich. Obdarzona została Boskim Macierzyństwem, Dziewictwem, przywilejem Niepokalanego Poczęcia, została Wzięta do nieba, jest Pełna łaski, jest Wszechpośredniczką łask, jest Współodkupicielką. Od IV wieku rozwinął się kult Maryi, stawiano kościoły, układano modlitewniki. Każdy kraj ma wypracowaną tradycję kultu względem Matki Bożej. Polska jako naród szczególny, otwarty na Boga, z radością przejął się szerzeniem kultu Matki Bożej. Jest Ona najważniejszym Domownikiem naszym. To z Nią omadlamy sprawy, to do Niej kierujemy prośby, o wstawiennictwo u Syna. To właśnie Maryja ma najwięcej poświęconych świąt dla Niej – 18: (1.I, 2.II ,11.II, 25.III, 3.V. 24.V, 31.V, 18.VII, 5.VIII. 15.VIII, 22.VIII, 26.VIII, 8.IX, 12.IX, 15.IX, 7.X, 21.XI, 8.X). Polska jest wyróżniającym się krajem w pobożności Maryjnej. Warto podać do wiadomości że jest 471 miejscowości, które zapożyczyły swoją nazwę od Imienia Maryi. Jest 88 przysłów ludowych związanych z imieniem Maryi. ponad 2535 kościołów i 536 kaplic wystawionych ku czci Maryi.  Tysiące kapliczek i figur przydrożnych. Mamy obrazy, nosimy medaliki, śpiewamy pieśni, godzinki. Pieśni Maryjne towarzyszyły nam i naszym żołnierzom. Jednym słowem cali jesteśmy Maryjni i to dobrze. Niech Ona zatem prowadzi nas przez kolejny rok. Niech nas prostuje i rzeźbi. Kto bardziej kocha dziecko niż Matka. Ona pierwsza wyczuwa niebezpieczeństwo. Ona umie zaradzić biedzie. Ona nauczy pracy, poszanowania obowiązku, wdzięczności względem rodziców. Ona nauczy odpowiedzialności i sumienności. Jeśli nie pracujesz,  inni muszą robić wszystko za ciebie, a to może doprowadzić  do zdeformowania twojego charakteru. Jeśli nie pracujesz, brak ci poczucia odpowiedzialności i pomocniczości. Trudno będzie podejmować ci decyzje życiowe, bo brak ci hartu ducha, a warto i trzeba być myślącym, wolnym i odpowiedzialnym, po to aby umieć spojrzeć prawdzie w oczy i sobie.

Warto zacytować wiersz z Żywotów Świętach ks. Piotra Skargi. Czas wszystko zmienia, bo czas to zmiana rzeczy „Nowe kolebki ściele niewiasta, co było dzieckiem, w męża wyrasta, co było mężem, głowa siwa, co było sercem, mogiła pokrywa”. Żaden rok nie jest podobny do siebie, żyjmy zatem tak jak możemy najlepiej, w pełni swojego rozwoju i wysiłków: w towarzystwie  Trójcy Świętej , Patronki Bożej Rodzicielki,  Aniołów i świętych,
a wszystko co nam będzie dane przeżyć, będzie twórcze i nasze. I jeszcze jedno, dobrze, żebyśmy spotykali ludzi dobrych, skorych do nawiązywania dialogu. Gdzie miłość tam Jezus. Gdzie Jezus tam niebo.