O  nas

 

 

 

Instytut „Iskra Bożego Serca i Maryi” jest organizacją otwartą. Działania  dotyczą historii Polski, dziedzictwa kulturowego, tradycji i wiary. Instytut łączy ludzi z różnych środowisk, dla których ważne są losy Ojczyzny i obrona najwyższych wartości i rycerskich cnót. Pragniemy podtrzymywać świadomość ważnych wydarzeń historycznych i propagować polskość, w różnych wymiarach,  na różnych polach.
Zgłębiając dorobek wielkich świętych, mężów stanu, a zarazem  wielkich patriotów m.in. św. Józefa Sebastiana Pelczara, kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II stworzyliśmy portal poświęcony ich życiu, wierze, ufności Bogu, i ogromnej miłości do drugiego człowieka. Dzięki takim bohaterom nasz kraj może cieszyć się wolnością i szczycić się  zaliczaniem do najbardziej katolickich narodów na świecie. To z Polski wychodziły Iskry na cały świat, niosąc ludziom nadzieje. Nasi biskupi i królowie słali memoriały do Stolicy Apostolskiej prosząc o ustanawianie Świąt Maryjnych, czy nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego.

Redaktorów

Kategorii wpisów

Wpisy

Członkowie instytutu

Nasze działania

Pragniemy być   „Iskrą Bożego Serca i Maryi” w życiu i działaniu. Od 2012 roku prowadziliśmy stronę z grupą studentów i dorosłych „Spod znaku orła”, pisząc programy na różne uroczystości jak i wykonywaliśmy spektakle. Raz w miesiącu po krakowskich kościołach uczestnicząc we Mszach świętych, dawaliśmy koncerty religijno patriotyczne przekazując spuściznę naszych przodków. Żyjąc w wolnej Polsce, jednocześnie świadomi jesteśmy ile zła wyrządził nam sowiecki system komunistyczny, pozostawiając u niektórych warstw jeszcze zniekształcone posowieckie myślenie. Czując ciężar odpowiedzialności, najpierw przez sam fakt bycia Polakiem, a następnie jako spadkobiercy dziedzictwa naszych pokoleń, nie możemy bawić się w „ bycie Polakami”, ale czując się nimi z krwi naszych dziadów, chcemy tak jak oni budować Polskę w duchu dziedzictwa narodowego.  Chcemy przywracać obyczaje i osłabianą wiarę .Wiara z tradycją 1050 lat ukształtowała nasz kraj o mocnych korzeniach. Dzieje Polski, przyniosły nam rozwój, złoty wiek, chlubne karty obrony wiary w Europie i Świecie. Dzieje naszej Ojczyzny rozsławiają ludzie silnej wiary, rycerskości i ukochania Jej. Ci ludzie swą zapobiegliwością, zaradnością tworzyli szkoły, uczyli ludzi  rzemiosła i oto wyrosła nam piękna Polska, w której w XVIII i XIX wieku powstające zakony pomagały przetrać zabory i uchować wiarę. Wartości takie jak: Bóg Honor i Ojczyzna powinny być dla  każdego Polaka chlubą i wezwaniem do działania.