1. XII. Święty Tomasz Becket, biskup i męczennik. Urodził się w Londynie, studiował teologię i prawo kościelne, współpracował z biskupem Centrerbury. Król Henryk II, chcąc go mieć za współpracownika i osobistego doradcę, mianował go arcybiskupem i prymasem Anglii ( 1161). Tomasz zawsze przedkładał sprawy duchowe nad interes polityczny, stąd popadł w konflikt
    z monarchią, który w 1170 roku kazał go zabić. Jest przedstawiany
    w szatrach biskupich i z mieczem. Opiekun: kapłańskiego Kolegium angielskiego w Rzymie, bednarzy i producentów szczotek. Imię:
    z aramejskiego, znaczy bliźniak”.