1. X. Błogosławiony Anioł z Acri, zakonnik. Urodził się w Azji w Kalabrii w 1669 roku i nazywał się Lucantonio Falcone. Zmienił swoje imię na Anioł, kiedy wstąpił do zakonu kapucynów, dwukrotnie porzuciwszy uprzednio nowicjat. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1700 roku. Był niestrudzonym i kochanym zakonnikiem-kaznodzieją, nosił przydomek „anioł pokoju”. Prowadził intensywny apostolat, pełniąc także funkcję prowincjała. Zmarł w 1739 roku i został ogłoszony błogosławionym w 1825 roku. Jest przedstawiany w stroju kapucyńskim. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „posłaniec”.