Wydarzenia

Wydarzenia

 

Instytut Religijno Patriotyczny Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Iskra Bożego Serca i Maryi do tej pory zorganizował następujące spotkania:

 • Sympozjum pro-life
 • Scenariusze na różne obchody patriotyczne
 • Spotkania z piosenka patriotyczną – Studentki w Krakowskich kościołach
 • Facebook i Twitter pomocą w dotarciu z prawdziwą historią
 • Akademia dla Janusza Kurtyki i piosenka dla niego
 • Ryszard Kukliński i jego dzieło ratowania świata przed wojną nuklearną
 • Program uroczystości na kopcu Józefa Piłsudskiego
 • Koncert piosenek dla Żołnierzy Niezłomnych
 • Przygotowanie scenariusza do uroczystości rocznice:
  1. dr. Henryk Jordan
  2. Władysław Anders
  3. Jan Paweł II
  4. Biskup Adam Małysiak
 • Miesięcznice Smoleńskie
 • Wakacyjne wyjazdy z programem patriotycznym do młodzieży w Pliszczynie
 • Wywiady dziennikarskie
 • Scenariusze dla szkół – uroczystości Narodowe
 • Wakacyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą na zgrupowaniach i program patriotyczny dla nich z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.
 • Kolędowanie i program artystyczny przy opłatku
 • Spotkanie dorosłych: „Dzielne kobiety święte niewiasty”
 • Przygotowanie stroi do prezentacji
 • Comiesięczne Msze święte poświęcone Niezłomnym: Władysław Gurgacz
 • Kongres dla nauczycieli  5..II. 2019 rok  – Ponadczasowe Dziedzictwo Narodowe „Nauczyciel – powrót do autorytetu w kontekście historycznym 1. wystąp Barbary Nowak (Małopolski Kurator Oświaty )”Szkoła pozoru, czy powrót do wartości”, 2..dr. Maciej  Korkuć”Niedocenione dziedzictwo: Rzeczpospolita Polska w czasie II wojny światowej”, 3. prof. Andrzej Nowak Tożsamość narodowa Polaków ” Rola wiary w kształtowaniu państwowości polskiej”, 4. dr. Filip Musiał „Konsekwencje półwiecza komunizmu dla narodowej tradycji i tożsamości”, 5.dr. Paweł Należniak „Siła  narodu w odniesieniu do Boga i wiary” 6. dr. Łucja Marek „obrzędowość świecka elementem laicyzacji życia społecznego w PRL-u”, 7. Renata Marek ‚Twórczość Gustawa Grodzińskiego, jako próba literackiej diagnozy stalinowskiego systemu represji i odporność na nihilistyczny bunt we współczesnej literaturze”, 8. dr. Michał Masłowski „Edukacja historyczna – oferty pracy z dziećmi i pomoce dla szkół”
 • Seria otwartych spotkań 25 marca 2019 roku  „Od Stwórcy do natury” we współpracy  z KZZ „Herbapol” w Krakowie S A „Zioła w wybranych problemach zdrowotnych” i „Naturalne wzmocnienie odporności całego organizmu” – mgr farm. Waldemar Malec „Masaż stóp i głowy. techniki – co warto wiedzieć o tym rodz. masażu” sanitariuszka Danuta Rozum.
 • Konferencja IPN 13 maja 2019 roku  1.  „Łączka – Kwatera „Ł” Panteon pod cmentarnym murem” Kamila Sachnowska – Warszawa, 2. dr. Wojciech Frazik „Niezłomne Kobiety – wierne Bogu i Ojczyźnie”, 3. dr. Dawid Golik  „Leśnicy w służbie partyzantom”
 •  96 Urodziny Generała Tadeusza Bieńkowicz „Rączy”: laudacja na cześć Generała Pan  pułkownik Żal….Msza święta i udział gości i młodzieży.
 • 18 maja 2019 roku – uroczyste obchody  „Wielka Msza „ Artyści dla Ojca świętego Jana Pawła Wielkiego
 • 1 czerwca – uroczystość Dnia Dziecka w Parku h. dra Jordana – List do dzieci od „Zawiszy Czarnego w stylu rycerskich cnót”.
 • współpraca w organizacji ku czci Ryszarda Kuklińskiego – Msza i poczęstunek u oo.Kapucynów.
 • Dzieła charytatywne: przekazanie na rzecz misji 200 różańców
 • Koncert piosenki patriotycznej i religijnej – młodzież szkół średnich 28 listopad i uroczysta Msza święta u sercanek.
 • Wykonanie i uroczyste poświęcenie sztandaru  dla Instytutu „Iskra Bożego Serca i Maryi” podczas Mszy świętej u Sióstr Sercanek w Krakowie przez delegata ks. Arcybiskupa M. Jędraszewskiego  – ks. Infułata Władysława Gasidło.
 • Konferencja Małopolskiej Kurator Oświaty – P. Barbary Nowak „Świeżość nauki Biskupa Józefa Pelczara w dzisiejszym czasie i jego gorący patriotyzm – Troska o młodych”.
 • dyplomy i list do młodych
 • Współpraca i pomoc w przyjęciu grupy młodych z Japonii na czas Świąt Bożego Narodzenia – Koncert u ss. Sercanek.
 • Pomoc w uroczystościach organizowanych w Parku dra. Henryka Jordana – organizowanych przez prezesa Kazimierza Cholewę.
 • Realizacja wielkiego programu na Polskę i nie tylko „Panu Bogu i Ojczyźnie – Pielęgnujemy tradycje naszych Ojców”: który obejmować będzie:
 • konkretne wydarzenia na przestrzeni 100 lat i uhonorowanie krzyżem miejsc poległych bohaterów naszej wolności.
 • przewidziane jest stawianie krzyży i kapliczek w naszych konkretnych miejscach na działkach, przed domami, aby Chrystusa zaprosić do naszych domostw, szczególnie przez młodych, którym chce się wydrzeć wartości .
 • korespondencje do biskupów, dziekanów, proboszczów, dyrektorów, redaktorów czasopism i rozgłośni, następnie do przedstawicieli władz lokalnych i nie tylko.
 • konkursy w szkołach
 • będziemy zachęcać ludzi do udzielania wspomnień na temat  miejsc związanych z danym wydarzeniem Krzyża. 
 • Wielki koncert  dla Niepodległej  -uczczenie bohaterów.
 • Sympozjum poświęcone prześladowanym Polakom w czasie PRL-u
 • Wydanie drukiem wierszy i rysunków młodych z tej okazji.
Bądźcie mocni w wierze!

Bądźcie mocni w wierze!

Od redakcji Bądźcie mocni w wierze! „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!” Święty Jan Paweł II przez całe swoje życie, a przede wszystkim dekady jego świętej posługi na Tronie Piotrowym, słuchany i podziwiany przez cały świat niósł temu światu...

Patron na 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar

Patron na 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar

Pragniemy przedstawić inspirację naszej religijno-patriotycznej działalności jaką jest św. Józefa Sebastian Pelczar, wielki człowiek kościoła i zarazem wielki patriota, niestrudzony krzewiciel wiary i patriotyzmu w narodzie polskim. Wierny wyznawca kultu Najświętszego...

 

 

Zaproszenie

Obecny rok 2020 jest rokiem wielkich jubileuszy dlatego pragniemy zrealizować Wielki program Patriotyczno-Religijny pod hasłem  Panu Bogu i Ojczyźnie -” Pielęgnujemy tradycje naszych Ojców”. Pragniemy aby w Ojczyźnie naszej i nie tylko stawiać krzyże i kapliczki przydrożne, odnawiać już istniejące, które świadczą o głębokiej wierze Polaków. Pragniemy zaprosić do tego  wszystkich, a szczególnie młodzież, która wzorem młodzieży z Powstań i walk o Polskę, chroniła naszych wartości. Ma to być swego rodzaju sztafeta pokoleń w marszu ku wartościom, podjęta dla oddania należnej czci znakom wiary i miłości Polaków do Boga i Dziedzictwa Narodowego. Ojciec święty Jan Paweł II, wołał do Polaków w Zakopanem 6 czerwca 1997 roku „Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujemy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech On tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka (…)”  Dlatego zaprośmy  Pana Jezusa do naszych domów, na nasze podwórka i zagrody.Niech powstające, krzyże i kapliczki zdobią nasz kraj i będą świadectwem naszej wiary i obrony dziedzictwa przodków.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kongresie poświęconym przywracaniu wartości patriotycznych, który odbędzie się 6. lutego o godzinie 9:30 w Krakowie. Prosimy o obserwowanie naszej strony ponieważ szczegółowe informacje podamy w najbliższym czasie.

Planujemy również zorganizowanie kolejnych spotkań, ich pełną ich listę znajdą Państwo poniżej.

 • Organizowanie warsztatów edukacyjnych
 • Prowadzenie kursów „Czy znasz swój kraj”
 • Prowadzenie odczytów: Przywracanie prawdziwej historii Polski
 • Kongres patriotyczny „Ponadczasowe Dziedzictwo Narodowe – Bóg Honor, Ojczyzna.
 • Spektakle patriotyczne w szkołach z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Przygotowanie wystaw.
 • „Moda pokoleń inspiracją do eleganckiej mody polskiej dziś”
 • Przesłanie patriotyczno religijne „Patriota wczoraj i dziś”
 • Spotkanie poświęcone ziołom
 • Urodziny gen. Tadeusza Bieńkowicz wraz z mszą świętą w jego intencji i panel historyczny poświęcony tamtym czasom
 • Uczczenie 100-ych urodzin Ojca świętego Jana Pawła II
 • Uroczystości ku czci Generała Ryszarda Kuklińskiego
 • List do dzieci z okazji ich zlotu w parku Jordana w Krakowie
 • Obchody 2-  rocznicy działania instytutu
 • poświęcenie sztandaru dla Instytutu
 • koncert młodzieżowy – piosenki patriotycznej i religijnej
 • Kolędowanie u Sióstr Sercanek z młodzieżą z Japonii.
 • Stawiamy Krzyże i Kapliczki – Wielki program Panu Bogu i Ojczyźnie – „Pielęgnujemy tradycje naszych Ojców”