1. XII. Święty Feliks I, papież. Stał na czele Kościoła w latach 269-274. W czasie swego pontyfikatu musiał  rozstrzygnąć kwestię Pawła Z Samosaty heretyckiego biskupa Antiochii, zdjętego z urzędu i ekskomunikowanego, ponieważ nie uznawał prawowitego biskupa Domnusa. Kontynuował walkę z monarchizmem, potępionym już przez jego poprzednika, papieża Dionizego. Ponadto wydał rozporządzenie, by celebrować Msze na grobach męczenników. Jest przedstawiany w stroju papieża. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „szczęśliwy, zadowolony”.