1. Sw. Piotr: Imię św. Szymonowi, nadał Pan Jezus. Piotr aramejskie Kefas, greckie Petros łacińskie Petrus– kontynuowane w jezyku polskim jako Piotr, co można tłumaczyć skałosz, od rzeczownika SKAŁA). Ewangelia według św. Mateusza ukazuje jak Pan Jezus zmieniając imię Szymona na Piotr powiedział „Na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy go nie przemogą” Jego to wybiera na tego, który będzie przewodził Kościołem. Odznaczał się głębokim szacunkiem do Pana Jezusa. Uznał Pana Jezusa za swego Mistrza i Mesjasza. Był impulsywny, chciał bronić Pana Jezusa, pod wpływem strachu zaparł się Mistrza, widząc spojrzenie Jezusa, gorzko zapłakał. Szedł za aresztowanym Nauczycielem. W dzień  zmartwychwstania Jezusa Chrystusa udał się do Grobu Ukrzyżowanego,
    i jako jeden z pierwszych oglądał Zmartwychwstałego. Od Pana Jezusa otrzymał władzę kluczy  „Paś owce moje”. Przewodniczył wyborom Apostoła Macieja, w imieniu Apostołów przemawiał do Sanhedrynu, potępił Szymona Czarnoksiężnika, przewodził soborowi jerozolimskiemu. Gdy został uwięziony, wszyscy chrześcijanie modlili się
    o jego uwolnienie. Tradycja głosi, że za czasów Nerona został ukrzyżowany głową w dół, w 64 lub 67 roku. Był pierwszym biskupem Rzymu.  Modlitwa :Święty Piotrze, opiekunie rybaków i ludzi ciężkiej pracy, polecamy się Twojej opiece. Ty miałe4ś szczęście słuchać Mistrza  i chodzić Jego drogami. Naucz nas gorliwości i mocnego przylgnięcia do Jezusa.