3.Św. Klet lub Anaklet: 76 – 88, Rzymianin. Razem ze swym poprzednikiem i następcą wymieniany w czasie Mszy świętej., w I modlitwie Eucharystycznej – Kanonie Rzymskim („Linusa, Kleta, Klemensa”).

Modlitwa: Pierwsze wieki chrześcijaństwa, były trudne dla wszystkich, naucz nas św. Klecie hartu ducha i odwagi w spawach dnia całego, abym umiał świadczyć o wartościach Najwyższych wszędzie, tak w pracy jak i w środowisku domowym. Każdy człowiek stworzony przez Boga, jest największym arcydziełem. naucz nas radości życia i odwagi w niesieniu wartości i kultury naszej  Ochrzczonej Ojczyzny.