Modlitwa za Polskę: Boże Ojcze Wszechczasów Twoja Opatrzność  nas obdarzyła łaską wiary od momentu Chrztu Polski i zawsze wyrabiała w Polakach potrzebę życia w łasce Bożej i Sakramentalnej. Jako Naród chrześcijański idziemy przez życie zapatrzeni w Twojego Syna Jezusa  Chrystusa, Maryję Królową naszą, Patronów Polski i Świętych. Naród nasz na przestrzeni wieków wiele wycierpiał. Zawsze jednak byli odważni Synowie polskiej Ziemi, którzy zakotwiczeni w wierze przodków, walczyli o wolność, o wiarę i  uczyli nas dobra, prawdy i piękna.  Oni dali nam przykład jak trzeba dbać o własny dom jakim jest Ojczyzna .Prosimy Cię Boże o odwagę, stałość we wierze i radość w życiu poświęconym Tobie Boże. Błogosław nam i daj siłę mnie i  ludziom, abyśmy umieli dokonywać słusznych wyborów opartych na kanonie wartości i zakotwiczonych w Bogu, Honorze i Ojczyźnie.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko „Nie służą prawdzie pomoc i demonstracja siły. Przemoc jest kłamstwem, bo niszczy to, czego rzekomo broni. Aby dobrze rządzić państwem, należy zaniechać gwałtu i kłamstwa, a wtedy powróci spokój i warunki do owocnego budowania. Ale spokój nie może być rozumiany jako wymuszone milczenie ludzi. Życie  nie da się oszukać, jak i nie da się oszukać i ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty. Ewangelia Chrystusowa  jest owocna przez wieki i ciągle aktualna, bo jest prawdą, ideologie, które kierują się kłamstwem i przemocą, upadają, przynoszą złe owoce i spustoszenie moralne. Zbyt wiele przykładów mamy w historii Europy i świata. Podstawowym warunkiem wyzwolenia człowieka ku zdobywaniu prawdy i życia prawdą jest zdobycie cnoty męstwa. Oznaką chrześcijańskiego męstwa jest walka o prawdę. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Bo bać się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa, za parę srebrników jałowego spokoju.. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy. Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie  się upominać dla siebie i innych.  To są słowa błogosławionego księdza Popiełuszki zamordowanego za prawdę. Prawda potrzebuje ludzi otwartych na Dawcę Prawdy na Boga. Polacy to ludzie odważni, o mocnych korzeniach wyrosłych z  Polski opartej na Bogu i Ewangelii. Wszyscy ciemiężyciele  prowadzili walkę z Bogiem w Polskim Narodzie i zawsze odnosili fiasko. Jeśli My z Bogiem, któż przeciw nam…