Św. Klemens: 88 – 97, Rzymianin według podań należał do uczniów św. Piotra i Pawła. Autor dwóch listów do Koryntian. Wygnany z Rzymu zmarł w Chersonezie Taurydzkim. W IX wieku. Cyryl i Metody przyczynili się do  sprowadzenia jego szczątków do Wiecznego Miasta.

Klemens I lub Klemens Rzymski – zwany Apostołem pokoju, przełożony gminy rzymskiej, 4. papież w latach ok. 91–101, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej. Według tradycji męczennik. Zaliczany do ojców Kościoła. Najstarszy znany z imienia pisarz starochrześcijański.Rodzice jego to Tytus Flawiusz, Sabinus Faustyn.
Modlitwa Zostałeś nazwany Apostołem pokoju i ukochanym synem swoich rodziców, naucz nas sztuki życia w pokoju
z innymi i z samym sobą. naucz nas odwagi w głoszeniu i świadczeniu o Chrystusie, tak aby nasza wiara umacniała nas i i innych, przez Chrystusa Pana naszego Amen.