1. X Święty Dionizy, biskup i męczennik. Dionizy urodził się na początku III wieku, prawdopodobnie we Włoszech, gdzie został konsekrowany na kapłana i biskupa. Następnie posłano go by głosił Ewangelię w Galii wraz z dwoma towarzyszami: kapłanem Rustkiem i diakonem Eleuteriuszem. Po przybyciu do Paryża zorganizowali oni ośrodek chrześcijański na wyspie położonej na Sekwanie, ale byli prześladowani, a następnie zostali uwięzieni i ścięci około 250 roku, za cesarza Decjusza. Święty jest przedstawiany w szatach biskupich z własną głową w ręce. Przyzywa się go w migrenach. Imię : z greckiego, znaczy pochodzący od Dionizosa”.