1. VIII. Błogosławiony August Czartoryski, kapłan. Urodził się w Paryżu 2 sierpnia 1858 roku. Jego arystokratyczna rodzina wyemigrowała prawie 30 lat wcześniej do Francji i z Hotelu Lambert prowadziła szeroką działalność polityczną, której celem było przywrócenie Polsce niepodległość. Decydującym wydarzeniem w życiu Augusta Czartoryskiego było spotkanie
    z księdzem Janem Bosco Po rozmowie z nim odczuł wyraźnie powołanie do życia zakonnego w zgromadzeniu salezjańskim. Został przyjęty do zgromadzenia, święcenia kapłańskie otrzymał 2 kwietnia 1892 roku w San Remo. Życie kapłańskie księdza Augusta trwało zaledwie rok. Zmarł na gruźlicę 8 kwietnia 1898 roku w oktawie Wielkanocy. Imię: pochodzenia łacińskiego, oznacza „dostojny, boski, święty, czcigodny, wzniosły”.