1. X. Święta Sara i Święty Abraham, Abraham patriarcha i Sara, żona Abrahama. Wspomina się łącznie patriarchę Abrahama, któremu Bóg obieca potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarenka piasku, oraz jego żonę Sarę, która w podeszłym już wieku, zgodnie z obietnicą, wydała na świat Izaaka. Rzadko sa przedstawiani jako postacie niezależne, często natomiast łączy się ich w narracjach biblijnych, których są bohaterami. Opiekun: Abraham jest patronem karczmarzy. Imiona: obydwa są pochodzenia hebrajskiego, Abraham znaczy „wielki ojciec”, Sara – „księżniczka”.