1. X. Błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup zakonnik. Urodził się ok 1150 roku w Karwowie pod Opatowem. Studiował w Paryżu i Bolonii. Był prepozytem sandomierskim. Papież Innocenty III bullą z 18 marca 1208 roku zatwierdził jego wybór na biskupa krakowskiego w 1218 roku. Wincenty zrezygnował z biskupstwa i wstąpił do zakonu cystersów. Osiadł w opactwie cysterskim w Jędrzejowie., gdzie spędził resztę życia i gdzie zmarł 8 marca 1223 roku. Jest autorem Kroniki polskiej. Został beatyfikowany w 1764 roku przez papieża Klemensa XIII. Imię pochodzi z łaciny i oznacza „zwycięski”.