1. IV. Święta Katarzyna Sieneńska, Dziewica i Doktor Kościoła. Katarzyna Benincasa urodziła się w Sienie w 1347 roku. Jako tercjarka dominikańska, początkowo prowadziła życie modlitwy i pokuty. Następnie zajęła się problemami Kościoła: zabierała głos w sprawie schizmy zachodniej, z powodzeniem zachęcając papieża Grzegorza XI do opuszczenia Awinionu i powrotu do Rzymu. Katarzyna zmarła w 1380 roku, kanonizowana w 1939 roku, w roku 1970 została ogłoszona doktorem Kościoła. Przedstawia się ją w habicie dominikańskim, noszącą stygmaty, czasem z krucyfiksem w ręce, z lilią a lub księgą. Jej wstawiennictwa przywołuje się przy migrenach i w prośbach o dobrą śmierć (była także przyzywana w epidemiach dżumy). Opiekunka: pielęgniarek. Patronka: Europy; Włoch, Rzymu, pielęgniarek strażników i strażaków. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „czysta”.