1. XI. Uroczystość Wszystkich Świętych, Uroczystość. Kościół wschodni wspominał Wszystkich Świętych wyznawców już w IV wieku. Na Zachodzie pierwszy raz obchodzono to święto w V wieku, ale nie było ono jeszcze przypisane do jednego dnia roku. Dopiero w 609 roku, kiedy papież Bonifacy IV poświęcił pogańską świątynię Panteonu, nadając jej tytuł Sancta Maria de Martyres, pierwsze wspomnienie wszystkich świętych zostało włączone do kalendarza pod datą 13 maja. Papież Grzegorz \iv w 835 roku rozciągnął je następnie na cały Kościół, przenosząc je na dzień
    1 listopada. Uroczystość ta sławi Kościół tryumfujący: wraz ze świętymi wyniesionymi do chwały ołtarzy, wspomina się w tym dniu „wszystkich sprawiedliwych” z każdego języka, rasy i narodu, których imiona są zapisane w Księdze Życia.