1. IX. Święty Idzi, opat. Idzi urodził się prawdopodobnie w pierwszej połowie VI wieku w Atenach. Udał się do Prowancji i założył klasztor nazwany później jego imieniem. Tam też zmarł około 710 roku. według legendy, król gocki Wamba podczas polowania niechcący zranił strzałą Idziego. W akcie zadośćuczynienia podarował Idziemu cały teren, na którym powstała następna wspólnota mnisza. Świętego przedstawia się w szatach benedyktyńskich z łanią zranioną strzałą. Jest przyzywany w sytuacjach lęku. Opiekun: chromych, trędowatych i mamek. Imię: pochodzi z późnołacińskiego, znaczy „ koziołek”.