1. X. Święta Palacjata, męczennica. Poniosła męczeństwo w czasie prześladowań za Cesarza Dioklecjana, na przełomie III i IV wieku. Jej żywot, ściśle związany z losami jej mamki Laurencji, jest potwierdzony przez bardzo dawny kult oraz cześć dla relikwii przeniesionych z Fermo, gdzie święta umarła, do Ankory. Jej historia, bardzo podobna do historii wielu dziewic męczennic, miesza w literaturze hagiograficznej jej Passio z ówczesnymi motywami literackimi. Ikonografia ukazuje ją na ogół w trakcie modlitwy. Imię: pochodzi z łaciny
    i znaczy „mieszkanka Palatium”.