1. X. Święty Franciszek Borgiasz, kapłan. Urodził się w Hiszpanii w 1510 roku, w wieku osiemnastu lat był giermkiem na dworze Karola V. został wicekrólem Katalonii, ożenił się i miał ośmioro dzieci. Po śmierci żony wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Otrzymał święcenia, głosił Ewangelię i pisał traktaty
    o duchowości. Został generałem zakonu i promotorem pierwszych misji jezuickiej w Ameryce Łacińskiej. Zmarł w 1572 roku. Został ogłoszony świętym w 1671 roku. Przedstawia się go w stroju kapłańskim. Jest przyzywany przeciw trzęsieniom ziemi. Patron\\\\; Hiszpanii i Portugalii. Imię: pochodzenia germańskiego, początkowo znaczyło „otwarty , wolny”, później nabrało sensu „francuski”.