1. IX. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Święto. Ewangelie milczą o narodzeniu Maryi Panny, lecz przekazy o nim zawierają teksty apokryficzne, takie jak Protoewangelia Jakuba, a także legenda aurea, z której rozwinęła się obszerna tradycja ikonograficzna. Święto Narodzenia Matki Jezusa zostało wprowadzone w  688 r  przez papieża Sergiusza I, który przeniósł na Zachód tradycję obecną już w Kościele Wschodnim, i ustanowił ją pod datą 8 września. Narodzenie Maryi jest zapowiedzią, obietnicą i przygotowaniem narodzin Mesjasza. W Polsce obchodzone je pierwotnie pod nazwą Matki Bożej Siewnej.W tym dniu na przestrzeni lat szczególnie czczono obrazy i figury Matki Najświętszej wkładając na Jej skronie i Jej syna korony. Wiele takich koronacji m.in. dokonał święty Józef Sebastian Pelczar.