19. I. .Św. Henryk, biskup, męczennik, 1156 angielski misjonarz, który zaskarbił tak wielką miłość, że Szwecja w Uppsali uczyniła go biskupem. Do Szwecji przybył w 1153 roku. W pracy zaczął najpierw od budowania katedry w tym mieście. Dokończył ją później św. Eryk IX(1160), król i główny patron Szwecji. Dwaj ci wielcy mężowie kładli podwaliny pod umacnianie kościoła katolickiego. Wzięli udział przeciw pogańskim Finom. Po zwycięstwie nad nimi św. Henryk pozostał w Finlandii, by tam ewangelizować- sprowadził misjonarzy, budował kościoły. Zamordował go w Finlandii człowiek Lalli.  Podanie głosi, że może zrobił to w celach rabunkowych. Gdyż jak kradł pierścień, którego nie mógł zdjąć, to odrąbał palec. Biskup obłożył go klątwą, on  zatem zamordował i biskupa. Ciało św. Henryka  złożono w (Nousisjnen) wybudowano tam kościół ku jego czci. Później przeniesiono je do Abo.. Kapituła katedry  w Abo przyjęła za swój herb, wizerunek palca wraz z pierścieniem. Papież Hadrian IV w 1158 zezwolił na cześć publiczną. Car Piotr I Wielki 1720 ukradł relikwie do Rosji – tam zaginęły. Kult św. Henryka do Polski wprowadził  Król Zygmunt III Waza, zabiegał u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie, aby do kalendarza polskiego znaleźli miejsce święci Szwecji jego  ojczyzny. 49 miejscowości nazwy swoje zapożyczyły od tego świętego.

2.Św. Kanut Leward, król Danii , męczennik ok. 1096-1131 urodził się w 1096 r. w Roskilde. Był synem król Eryka (Henryka) Ejegoda. Rodzice Kanuta zmarli w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Przebywał u księcia Zelandii, Skjalma, potem na saskim dworze u Lotora, późniejszego cesarza Niemiec. przyswoił sobie panującą kulturę. Zaprzyjaźnił się z księciem Pomorza, Warścisławem. Po powrocie do kraju wraz ze swym wujem Nielsem, wyruszył przeciw Obotrytom. Rządził po rycersku dwa lata w Jutlandi w sposób roztropny. Ukrócił panoszący się rozbój i zabezpieczył Szlezwik od napadów ze strony morza. Był hojnym darczyńcą dla kościołów. Z władcą Obotrytów, Henrykiem Gotszalkiem zawarł pokój, po jego śmierci otrzymał od cesarza lenno nad Obotrytami , stając się niezależnym władcą. Król Danii w 1131 r. w porozumieniu z krewnym Kanuta, Henrykiem Skadelarem, wciągnięta Kanuta w zasadzkę i zamordowano. W lesie. Śmierć ukochanego księcia wywołała wojnę domowa. W Danii., a grób otoczono czcią wielką. Papież Aleksander III zezwolił na kult. Waldemar I syn Kanuta i jego małżonka Ingeborgia szerzyli kult. W 1170 r. dokonano uroczystego przeniesienia ciała świętego do Ringeted, do kościoła benedyktyńskiego,. Benedyktyni i cystersi kult św. Kanuta roznieśli na cały świat.

Św. Mariusz, męczennik. Chrześcijanin pochodzący z Persji, pierwotnie nazywał się Maris. Przybył do Rzymu z żoną Martą i dwoma synami, Audyfaksem i Abachumem. Był to okres prześladowań, w czasie których święty pomagał braciom chrześcijanom, ale i sam poniósł śmierć. Został ścięty wraz z synami,
a Martę utopiono. Ich ciała pogrzebali litościwi chrześcijanie. 270 roku.  Tradycyjnie jako datę męczeństwa przyjmuje się 270 rok, co potwierdza brak historycznej wiarygodności świętego, gdyż w tym czasie cesarzem był Klaudiusz II, który nie zarządzał prześladowań  Legendarna postać świętego męczennika, wciąż jednak pozostaje w Martyrologium  rzymskim.  Imię jest pochodzenia łacińskiego, znaczy „mężczyznę”.