1. VIII. Święty Wawrzyniec, męczennik. Według legendy urodził się w Hiszpanii i został wezwany przez papieża Sykstusa II, aby został diakonem w Rzymie. Rozdał ubogim wszystkie dobra Kościoła, których cesarz Walerian domagał się jako trybutu. Aresztowany w 258 roku i torturowany na rozpalonym ruszcie, miał według tradycji ludowej – tuż przed śmiercią powiedzieć do cesarza: „z tej strony jestem już upieczony, terasz przewróć mnie na drugą, a potem zjedz”. Przedstawia się go w dalmatyce, z księgą, a także z jałmużną, rusztem
    i palmą. Jest przyzywany przeciw pożarom i lumbago. Opiekun: właścicieli smażalni, karczmarzy, cukierników, strażaków i szklarzy. Imię: z łaciny, znaczy: „pochodzący z miasta Laurentium”.