1. IX. Święci Michał, Gabriel i Rafał, Archaniołowie. Trzej Archaniołowie wspominani w tekstach kanonicznych: Michał, stoi na czele wojska niebieskiego i pokonuje smoka. Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodziny Jana, a Matce Bożej narodziny Jezusa. Rafał towarzyszy Tobiaszowi w czasie jego podróży i uzdrawia jego ojca ze ślepoty. Michała przedstawia się jako wojownika, często z wagą lub włócznią, jest przyzywany w modlitwie o dobrą śmierć. Gabriel jest przedstawiany z lilią, Rafał zaś w towarzystwie Tobiasza. Imiona: pochodzenia hebrajskiego, Michał znaczy „któż jak Bóg”, Gabriel – „moc Boga”, Rafał – „Bóg uzdrowił”.