1. IX. Święty Sergiusz I, papież. Urodził się w Palermo w rodzinie pochodzącej z Syrii, w drugiej połowie VII wieku. Przeprowadził się jeszcze
    w młodości do Rzymu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Znany ze swej wiary, w 687 roku został wybrany następcą papieża Konona, aby zażegnać rywalizację między dwoma innymi kandydatami. Sprzeciwił się żądaniom cesarza Justyniana II, aby zatwierdzić kanony Soboru konstantynopolitańskiego z 692 roku, w których dążono do narzucenia obowiązywania wschodniego prawa kanonicznego. Kiedy Justynian kazał go aresztować, lud bronił go zbrojnie. Zmarł w 701 roku. Opiekun: Palermo. Imię: z łaciny, znaczy „strzec, chronić, troszczyć się”.