1. IX. Święty a Piotr Klawer, kapłan. Urodził się w Verdii w Katalonii w 1580 roku. studiował u Jezuitów, a następnie sam wstąpił do Towarzystwa Serca jezusowego. Przed święceniami wyruszył w celu pomocy Indianom. W Kartaginie został wyświęcony na kapłana oraz złożył specjalny ślub poświęcając się ewangelizacji i opiece nad czarnoskórymi niewolnikami. Przez prawie czterdzieści lat im posługiwał, umacniając ich, wspierając, dostarczając pożywienie i słowa wiary. Zmarł na dżumę w Kartaginie w 1854 roku. przedstawia się go w habicie jezuickim, obok niewolników. Opiekun: niewolników i misji wśród czarnoskórej ludności. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „skała, opoka”.