1. XI. Święty Rafał Kalinowski, zakonnik. Urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. W 1864 roku, za udział w powstaniu styczniowym, Rosjanie skazali go początkowo na śmierć,
    a potem na katorgę. Podczas dziesięcioletniego pobytu na Syberii modlił się wspierał swoich towarzyszy niedoli oraz chorych, prowadził też katechezę dla dzieci i młodzieży. Po powrocie do kraju pracował m. in. Jako wychowawca młodego księcia, przyszłego kapłana i błogosławionego, Augusta Czartoryskiego. W listopadzie 1877 roku wstąpił do karmelitów, przyjmując zakonne imię Rafał od św. Józefa. Był cierpliwym spowiednikiem, prowadził ponadto intensywną działalność apostolską. Zmarł w klasztorze w Wadowicach (którego był założycielem i budowniczym). 15 listopada 1907 roku. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg uzdrowił”.