1. X. Święty Szymon, Apostoł. Apostoł Szymon był, według ewangelistów, Kananejczykiem i należał do stronnictwa zelotów, którzy stworzyli ruch oporu przeciwko rzymskiej okupacji Palestyny. Źródła apokryficzne podają, że był on bratem Judy Tadeusza i Jakuba Młodszego, synów Alfeusza i Marii Kleofasowej. Ponadto Szymon i Juda mieli głosić Ewangelię w Persji, gdzie zostali zabici przez pogańskich kapłanów. Święty Szymon jest przedstawiany w tunice i płaszczu z połą jako atrybutem, którą uważa się za narzędzie jego męczeństwa. Czasami może mieć w ręku halabardę. Opiekun: rybaków i robotników pracujących przy cięciu marmurów i drewna. Imię: pochodzi z hebrajskiego, znaczy „Bóg wysłuchał”.