1. VI. Święty Zygmunt Karol Gorazdowski, kapłan. „Lwowski apostoł miłosierdzia”-jak go zwano – urodził się w Sanoku 1 listopada 1945 roku. Wziął udział w powstaniu styczniowym, a później studiował prawo. Przerwał jednak studia, by wstąpić do seminarium we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lipca 1871 roku. W roku 1877 rozpoczął działalność kapłańską i dobroczynną we Lwowie. Już za życia mówiono o nim „ksiądz dziadów”, „ojciec ubogich”, „apostoł Bożego miłosierdzia”. Zmarł 1 stycznia 1920 roku. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w czerwcu w roku 2001, kanonizowany zaś przez papieża Benedykta XVI w Rzymie 23 października 2005 roku. Imię: pochodzenia niemieckiego, znaczy „ten, który strzeże przez zwycięstwo”.