1. X. Święty Juda Tadeusz, Apostoł. Juda zwany Tadeuszem, był bratem Jakuba Młodszego. Ewangelia Jana wspomina o jego wystąpieniu podczas Ostatniej Wieczerzy , kiedy to zapytał Jezusa: „Panie cóż się stało, że nam masz się objawić,
    a nie światu?”, na co Jezus odpowiedział: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
    i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy”. Według tradycji apokryficznej, apostoł prowadził czynną działalność ewangelizacyjną i poniósł męczeństwo, pobity pałkami wraz z Szymonem. Często jest przedstawiany z kijem, domniemanym narzędziem swojego męczeństwa. Jest przyzywany w sprawach TRUDNYCH, PO LUDZKU BEZNADZIEJNYCH. Imię: pochodzi z aramejskiego, znaczy „zwolennik Boga”.