1. VI. Święty Robert z Neuminister, opat. Urodził się w Gergrave w Irlandii około 1100 roku, studiował w Paryżu, a po powrocie do ojczyzny otrzymał święcenia kapłańskie i nominację na rektora. W 1132 roku przyłączył się do mnichów benedyktyńskich
    w nowej fundacji w Fortairns. Następnie był mianowany opatem w Newminster i w znaczący sposób przyczynił się do ożywienia tego opactwa. Miał dar proroctwa, oddawał się uczynkom miłosierdzia i modlitwie. Za pomocą tego ostatniego narzędzia walczył z szatanem. Utrzymywał kontakt ze świętym Bernardem. Zmarł około roku 1159. Jest przedstawiany jako opat. Imię pochodzi z niemieckiego i znaczy „jaśniejący chwałą”.