1. X. Święty Frumencjusz, biskupŻył w IV wieku. Będąc jeszcze chłopcem, został wraz
    z Edezjuszem porwany, kiedy ze swym preceptorem filozofem wracali z podróży do Indii. Piraci, litując się nad ich młodym wiekiem, odstąpili ich jako niewolników królowi Etiopii. Frumencjusz został jego podczaszym,
    a Eudezjusz sekretarzem. Frumencjuszowi zezwolono na budowę Kościołów chrześcijańskich dla przyjezdnych kupców oraz na ewangelizowanie ludności etiopskiej. Po wyzwoleniu został następnie wyświęcony przez Świętego Atanazego i był pierwszym biskupem Aksum. Jest przedstawiany w szatach biskupich. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „ten, który znajduje rozkosz”.