1. X. Święty Narcyz z Jerozolimy, biskup. Narcyz był trzydziestym biskupem Jerozolimy mianowanym
    z racji jego cnót, kiedy był już w podeszłym wieku stu lat. Rządził Kościołem w III wieku, stanowczo i mężnie, przewodniczył m.in. synodowi w trakcie którego ustalono, że obchody paschalne przypadają zawsze w niedzielę. Ustanowił funkcję koadiutora dla biskupa, powierzając ten urząd Świętemu Aleksandrowi. Zmarł
    w wieku stu szesnastu lat. Jest przedstawiany w szatach biskupich. Imię: pochodzi z greckiego i znaczy „smak”.