1. Święci Szymiusz, Aleksander i Martyriusz, pierwsi męczennicy Trydenccy. Pochodzili z Kapadocji, zostali wysłani przez świętego Ambrożego do biskupa Trydentu Wigiliusza, aby ewangelizować pogańskie ziemie. Wszystkich trzech spalono żywcem w397 roku. Drewno na stos pochodziło z kościoła, który święci zbudowali. Przedstawia się ich na ogół razem, w szatach diakonów lub subdiakonów. Imiona: znaczenie imienia Szymiusz jest nieznane. Aleksander i Martyriusz pochodzą z greckiego i znaczą odpowiednio „opiekun mężczyzn” i „świadek”