1. V. Święty Paschalis Boylon zakonnik. Urodził się w 1540 roku w Hiszpanii w Tore Hermosa, w skromnej rodzinie rolniczej. Był najpierw pasterzem, potem poprosił o przyjęcie do zakonu franciszkańskiego. Kiedy w 1564 roku został dopuszczony do ślubów w klasztorze Monfort w Walencji, z powodu pokory odmówił przyjęcia kapłaństwa i pozostał bratem laikiem. Był zakonnikiem usłużnym i żarliwym czcicielem Eucharystii. Zmarł w roku 1592, został kanonizowany w 1690 roku. Przedstawia się go w habicie franciszkańskim, często jako adorującego Najświętszy Sakrament. Patron: bractw Eucharystycznych. Imię: przymiotnik pochodzi od rzeczownika łacińskiego i oznacza „odnoszący się do Paschy”.