1. XI. Święty Chryzogon z Akwilei, biskup i męczennik. Chryzogon żył w IV wieku. Występuje
    w starożytnym Martyrologium rzymskim. Został ścięty w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana. Informacje o nim, przekazane przez różne źródła antyczne , są pomieszanie i czasami sprzeczne, niewątpliwie ubogacone legendarnymi fragmentami.. jego pochodzenie jest niepewne, ale był biskupem Akwilei i w pobliżu tego miasta,
    w miejscowości Aqaue Gradatae, został ścięty. Jego relikwie są przechowywane w katedrze w Zadarze. Kult Świętego rozpowszechnił się zaraz po jego śmierci. Może być przedstawiany w stroju rycerza. Imię: pochodzi z greckiego i znaczy „zrodzony ze złota”.