1. XI .Święta Cecylia, dziewica i męczennica. Młoda chrześcijanka żyjąca w III wieku, została narzeczoną poganina imieniem Walerian. Zachowując ślub czystości, nawróciła małżonka, który zgodził się przyjąć chrzest i poniósł męczeństwo. Również Cecylia odmówiwszy złożenia ofiary bożkom, została ścięta. Postać tej świętej ściśle wiąże się z muzyką, być może dlatego, że w jej Passio opowiada się, że w czasie swego ślubu, gdy grały organy, śpiewała w swoim sercu tylko dla Pana. Począwszy od XV wieku jest przedstawiana z instrumentami muzycznymi, głównie organami. Opiekunka: muzyków, lutników, poetów i śpiewaków. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „ślepy”, według etymologii średniowiecznej znaczy „niebo i lilie”.