1. XI. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie. Według protoewangelii Jakuba i Legenda Aurea Maryja została ofiarowana w Świątyni w wieku trzech lat. Święto ofiarowania powstało zaś wraz z poświęceniem kościoła Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie w 543 roku. Obecna na Wschodzie już w VI wieku, aby stawić Maryję jako prawdziwą świątynię., w której zamieszkał Bóg, zostało wprowadzone na Zachodzie dopiero w XV wieku. Zachowało się jako wspomnienie w nowym kalendarzu liturgicznym. Ikonografia przedstawia Maryję jako dziecko, które wchodzi po stopniach świątyni, przyjmowane przez kapłanów.