1. XI. Święty Klemens Rzymski, papież i męczennik. Żył w I wieku i był czwartym biskupem Rzymu, od 88 do 97 roku. Napisany przez niego list do Koryntian, w którym domaga się przywrócenia zgody w miejscowej wspólnocie chrześcijańskiej, potwierdza niekwestionowany autorytet hierarchii Kościoła. Według tradycji apokryficznej miał zostać zesłany na Krym, skazany na roboty w kopalni i wreszcie wrzucony z okrętu w morze z kotwicą u szyi. Jest przedstawiany w szatach papieskich, a jego głównym atrybutem jest kotwica. Przyzywa się go przeciw chorobom wieku dziecięcego. Opiekun: dzieci, kapeluszników, przewoźników, przewoźników na statkach rzecznych, gondolierów, kamieniarzy, marynarzy, rzeźbiących
    w marmurze i dłutowników. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „życzliwy, wyrozumiały”.