30 . IX. Święty Hieronim, Kapłan i Doktor Kościoła. Urodził się w Dalmacji około 347 roku, studiował w Rzymie, Akwilei i Trewirze. Po chrzcie w 366 roku wybrał życie zakonne. Był miechem i pustelnikiem. Autorem Wulgaty – rewizji łacińskich tłumaczeń Starego Testamentu. W końcu zamknął się w klasztorze z Betlejem, gdzie zmarł w 420 roku. jest przedstawiany na wpół nago, jako bijący się w piersi kamieniem podczas kontemplacji krucyfiksu, czasami w stroju kardynalskim. Jego atrybutami są lew, czaszka, księga. Opiekun: uczonych, studentów, archeologów, księgarzy, pielgrzymów, bibliotekarzy, tłumaczy. Imię: z łaciny, ale pochodzenia greckiego, znaczy „święte imię”.