1. III. Święta Krystyna z Persji, dziewica, męczennica, przypuszcza się, że pochodziła z Persji. Pogański król Perski, Chozroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, św. Krystyna miała należeć do najpierwszych, osób, które padły ofiarą 13 marca 559 roku. Z dekretów wynika, że urządzono pogrom na chrześcijanach w Persji. Św. Krystyna jako znakomita osoba padła pierwsza.