2.III. Święty Kwintus Cudotwórca wyznawca, urodził się we Frygii, skąd przeprowadził się z rodziną do Eolii, regionu w Azji Mniejszej, gdzie poświęcił się dziełom miłosierdzia. Znienawidzony z tego powodu przez pogan, został oskarżony, osądzony i w końcu puszczony wolno przez prefekta Rufusa, którego Kwintus uzdrowił z szatańskiego opętania. Ponownie aresztowany
i skazany przez innego prefekta, doznał licznych tortur, które znosił w chrześcijańskim duchu. Po cudownym uzdrowieniu nóg, które mu złamano, zwolniono go, dzięki czemu, mógł  nadal głosić Ewangelię. Zmarł około 285 roku. Imię pochodzi z łacińskiego, znaczy  „piąty syn”.