1. III. Święty Jan Ogilvie urodził się w Szkocji w 1579 roku. Mając 14 lat udał się na studia do Belgii i Niemiec. Poznał wiarę katolicka i ją przyjął, wstąpił do nowicjatu Jezuitów w Brunn na Morawach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1610 roku. Wrócił do Szkocji, gdzie katolicy byli prześladowani, działając tam potajemnie od 1613 roku. W następnym roku został aresztowany, poddany torturom, a następnie skazany za obrazę majestatu w 1615 roku w Glasgow. Został kanonizowany w 1976 roku. Przedstawia się go w sutannie i czarnym płaszczy. Imię jest pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, dar Pana”.