1. VIII. Święty Donat z Arezzo, biskup. Historia biskupa Donata pochodzi z jego Passio, w której jednak fakty historyczne zaistniałe mieszają się z wytworami fantazji. Pochodził z Nikomedii, żył w IV wieku, otrzymał wychowanie chrześcijańskie
    w Rzymie i stąd uciekł do Arezzo z powodu zarządzonych przez Juliana Apostatę prześladowań, podczas których zginęli jego rodzice. Został kapłanem, a potem papież Juliusz I mianował go biskupem. Umiłowany pasterz
    i wielki głosiciel słowa Bożego, dokonał wielu nawróceń, aż w końcu został schwytany. Według tradycji ścięto go w 362 roku. Jest przedstawiany w szatach biskupich z kielichem. Imię: z łaciny znaczy „dar”.