2. X. Święci Aniołowie Stróżowie, wspomnienie. Według źródeł biblijnych (Księgi Hioba i Tobiasza, Ewangelii Mateusza), każdy człowiek od urodzenia do śmierci ma u swego boku anioła, aby go strzegł, doradzał mu i wstawiał się za nim. Włączenie tego święta do kalendarza, dokonane z woli papieża Pawła V w 1615 roku, przyczyniło się do rozpowszechnienia tego szczególnego nabożeństwa. Początkowo obchodzone 29 września, zostało przeniesione na 2 października, przez papieża Klemensa X w 1670 roku. ikonografia zazwyczaj przedstawia anioła, towarzyszącego dziecku, trzymającego go za rękę, albo uczącego wskazującego niebo, bądź strzeżącego tarczą przed zakusami złego ducha.