1. IX. Święty Jan Chryzostom, biskup i Doktor Kościoła. Jan urodził się w Antiochii około 350 roku. po śmierci matki przez sześć lat prowadził życie pustelnicze, ale się rozchorował z powodu surowej reguły, której się trzymał i musiał wrócić do Antiochii. Tu został wyświęcony na diakona, a następnie na kapłana i w krótkim czasie został słynnym i podziwianym kaznodzieją. Był biskupem Konstantynopola, krytycznym
    i wymagającym wobec postępowania dworu bizantyjskiego oraz arogancji możnych. Z tego powodu spotkał się z wrogością i był zsyłany na wygnanie. Zmarł w Poncie nad Morzem Czarnym w 407 roku. Ikonografia, przeważnie wschodnia, przedstawia go w szatach biskupich. Opiekun: wygnańców i kaznodziejów. Imię: pochodzi z hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”, przydomek Chryzostom ma pochodzenie greckie, znaczy „ złotousty”.