1. IX. Podwyższenie Krzyża Świętego, Święto. Starożytne święto, obchodzone początkowo na Wschodzie od IV wieku, zostało również ustanowione na Zachodzie w VII w, aby przypominało o odnalezieniu cennej relikwii Krzyża, na którym umarł Zbawiciel świata. Upamiętnienie narzędzia śmierci, które doprowadziło do śmierci Chrystusa i umożliwiło Jego wywyższenie w chwale podkreśla element zgorszenia, trudny do zrozumienia również dla pierwszych chrześcijan z najbardziej haniebnego narzędzia śmierci, krzyż przekształca się w znak chwały i symbol wiary chrześcijańskiej. Ikonografia często ukazuje Krzyż jako wysadzany klejnotami i jaśniejący – nie jako narzędzie śmierci, lecz jako znak nieprzemijającej chwały.